Lập dàn ý chi tiết cho bài phát biểu cảm tưởng về bài thơ Ngẫu nhiên viết nhân buổi về quê cùa tác giả Hạ Tri Chương.

   Bài viết


Lập dàn ý chi tiết cho bài phát biểu cảm tưởng về bài thơ Ngẫu nhiên viết  nhân buổi về quê cùa tác giả Hạ Tri Chương.  1. Mở bài

Ngẫu nhiên viết nhân buổi về quê  là một bài thơ viêt nhân ngày trở lại thăm quê cũ của Hạ Tri Chương. Bài thơ là lời tâm sự, là tâm trạng man mác buồn của người con xa quê đã rất lâu. Bởi ngày trở về, tóc đã bạc, cảnh xưa vẫn đây nhưng những người quen chẳng còn ai không ai còn nhận ra ông.


2. Thân bài


Câu 1:


+ Câu thơ nói về một hoàn cảnh đối nghịch: ngày ra đi vẫn còn trẻ, ngày về đã già Thiếu tiểu – Lão đại.


+ Thời gian xa quê quá dài, quá nửa một đời người.


+ Tâm trạng man mác buồn, ngậm ngùi tiếc nuối.


Câu 2:


+ Thời gian xa cách quê hương chỉ có thể làm thay đổi hình dạng bên ngoài nhưng không làm thay đổi bản chất, tấm lòng của người con đối với quê hương., ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi bạn tìm kiếm hạnh phúc trong những đối tượng vật chất thuần túy, thì vật chất chẳng bao giờ là đủ cả. Hãy nhìn ra xung quanh. Hãy nhìn vào bên trong.
Nick Vujicic
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Lamborghini Huracán LP 610-4 t