XtGem Forum catalog

Lập dàn ý chi tiết cho bài phát biểu cảm tưởng về bài thơ Ngẫu nhiên viết nhân buổi về quê cùa tác giả Hạ Tri Chương.

   Bài viết


Lập dàn ý chi tiết cho bài phát biểu cảm tưởng về bài thơ Ngẫu nhiên viết  nhân buổi về quê cùa tác giả Hạ Tri Chương.  1. Mở bài

Ngẫu nhiên viết nhân buổi về quê  là một bài thơ viêt nhân ngày trở lại thăm quê cũ của Hạ Tri Chương. Bài thơ là lời tâm sự, là tâm trạng man mác buồn của người con xa quê đã rất lâu. Bởi ngày trở về, tóc đã bạc, cảnh xưa vẫn đây nhưng những người quen chẳng còn ai không ai còn nhận ra ông.


2. Thân bài


Câu 1:


+ Câu thơ nói về một hoàn cảnh đối nghịch: ngày ra đi vẫn còn trẻ, ngày về đã già Thiếu tiểu – Lão đại.


+ Thời gian xa quê quá dài, quá nửa một đời người.


+ Tâm trạng man mác buồn, ngậm ngùi tiếc nuối.


Câu 2:


+ Thời gian xa cách quê hương chỉ có thể làm thay đổi hình dạng bên ngoài nhưng không làm thay đổi bản chất, tấm lòng của người con đối với quê hương., ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Những người thật sự yêu nhau không viết ra niềm hạnh phúc của mình.
Lovers who love truly do not write down their happiness.
Anatole France
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên