Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ – Ngữ văn 12

Soạn văn: Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ

I: Yêu cầu luyện tập

-Dựa vào các đề bài đã cho để tìm hiểu đề, lập dàn ý.

-Qua luyện tập biết cách làm bài văn nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ.

II: Luyện tập

Đề 1: Phân tích bài thơ sau:

Tiếng suối trong như tiếng hát xa

Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa

Cảnh khuya như vẽ, người chưa ngủ

Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà.   (1947 – Hồ Chí Minh), , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Điều quan trọng nhất bạn làm khi sống hàng ngày là quyết định không tự giết bản thân mình.
The most important thing you do everyday you live is deciding not to kill yourself.
Albert Camus
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog