Polly po-cket

“Đất nước càng có nhiều nhân tài, đất nước càng hưng thịnh ” (Mặc Tử) Anh (chị) hãy bình luận về ý kiến trên.
Đề bài: “Đất nước càng có nhiều nhân tài, đất nước càng hưng thịnh ” (Hàn Mặc Tử) Anh (chị) hãy bình luận về ý kiến trên.


BÀI LÀM

Sự tồn tại và phát triển của một đất nước từ xưa đến nay đều do những nhân tài mà có được. Một đất nước hưng thịnh là do những nhân tài tạo nên. Chính vì vậy mà Hàn Mặc Tử (một nhà triết học xưa của Trung Quốc) đã nói: “Đất nước càng có nhiều nhân tài, đất nước càng hưng thịnh”.


Lời nói trên của Hàn Mặc Tử là một chân lý hiển nhiên, không thể chối cãi được, bởi không có người tài thì làm sao ta có thể dựng nước và giữ nước được. Điều này đã được chứng minh một cách hùng hồn trong lịch sử bốn ngàn năm của dân tộc ta. Thời nhà Lí, đất nước đứng trước nạn bị giặc Tống xâm chiếm, người tài Lí Thường Kiệt đã xuất hiện đánh tan quân Tống, giữ vững quyền độc lập, tự chủ của dân tộc. Đến thời Trần, quân Nguyên Mông lại ào ạt kéo sang nước ta, muốn biến đất nước ta thành châu, thành quận, thành huyện của bọn chúng thì đất nước ta lúc bấy giờ lại xuất hiện Trần Hưng Đạo – một nhân tài quân sự – đã lãnh đạo quân và dân ta đánh tan quân Nguyên Mông, giữ yên bờ cõi. Đến thời nhà Hồ, nhân việc “chính sự phiền hà” quân Minh thừa cơ gây họa, chúng lại ồ ạt mang quân sang xâm lược nước ta, vơ vét tài nguyên của đất nước ta, áp ức, bóc lột đồng bào ta tận xương tủy:


Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn


Vùi con đỏ xuống hầm tai vạ


Dối trời, lừa dân đã muôn nghìn kế


Gây binh kết oán trải hai mươi năm


Bại nhân nghĩa nát cả đất trời


Nặng thuế khóa sạch không đầm núi, , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi yêu sự im lặng.
Nhưng tôi thường chỉ lắng nghe khi tôi đang ngủ.
I love silence. But I usually only listen to that when I'm sleeping.
Zedd
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên