Duck hunt

Anh (chị) hãy phân tích đoạn thơ sau trong bài Đàn ghi-ta của Lor-ca của Thanh Thảo: ” Tây Ban Nha … máu chảy”

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu giết chết thời gian, nhưng thời gian cũng giết chết tình yêu.
Ngạn ngữ Anh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên