Anh (chị) hãy phân tích đoạn thơ sau trong bài Đàn ghi-ta của Lor-ca của Thanh Thảo: ” Tây Ban Nha … máu chảy”

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi lửa cháy trong linh hồn con người, không điều gì là không thể.
Man is so made that when anything fires his soul, impossibilities vanish.
La Fontaine
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Old school Swatch Watches