Teya Salat

Anh (chị) hãy bàn về nội dung và tinh thần chung của các tác phẩm ” Tuyên ngôn độc lập “
ĐỀ BÀI: Trong nền văn học dân tộc có một số áng thư văn ra đời vào những thời đại của đất nước, được coi là Tuyên ngôn độc lập của dân tộc. Anh (chị) hãy bàn về nội dung và tinh thần chung của các tác phẩm đó.


(Đề thi học sinh giỏi văn toàn quốc lớp 12 PTTH năm học 1986 – 1987).

BÀI LÀM


Suốt bốn ngàn năm lịch sử, dân lộc Việt Nam luôn luôn phải chiến đấu quyết liệt để bảo vệ nền độc lập. Điều này như một sợi chỉ đo xuyên suốt các tác phẩm văn học lớn từ xưa tới nay.


Ra đời vào những thời điểm trọng đại của đất nước, của dân tộc, một số áng thơ văn đã được coi như những Tuyên ngôn độc lập của dân tộc, nó mang dấu ấn của mội thời, song giá trị của nó trường tồn cùng dân tộc.


Lịch sử giữ nước hào hùng của dân tộc ta ở thế kỷ XI, XV và XX đã được văn học nước nhà ghi lại qua một số tác phẩm bất hủ. Chúng ta còn nhớ cách đây hơn chín trăm năm, năm 1077, quân xâm lược nhà Tống với binh hùng tướng mạnh, hùng hổ kéo sang xâm lược nước ta. Bọn chúng đã bị người anh hùng dân lộc Lý Thường Kiệt cùng quân dân chặn đánh quyết liệt. Cuộc hành quân tàn bạo của giặc Tống bị chặn đứng trên trận tuyến sông Như Nguyệt nổi tiếng trong lịch sử. Bài thơ Thần hay còn gọi là bài Nam quốc sơn hà đã ra đời trong hoàn cảnh chiến đấu ác liệt này. Bài thơ nguyên tác bằng chữ Hán:


Nam quốc sơn hà Nam đế cư


Tiệt nhiên định phận tại thiên thư


Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm


Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đừng làm gì trái với lương tâm, ngay cả khi chính quyền yêu cầu bạn.
Never do anything against conscience even if the state demands it.
Albert Einstein
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên