Duck hunt

Lịch Sử 10-Bài 27:QUÁ TRÌNH DỰNG NƯỚC VÀ GIỮ NƯỚC

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cuộc sống được tạo nên từ vô vàn cuộc chia ly hàn gắn lại với nhau.
Life is made of ever so many partings welded together.
Charles Dickens
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên