Cảm nhận về bài thơ “Muốn làm thằng Cuội ” của Tản Đà thi sĩ

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Lí lẽ của người nghèo thường không được nghe thấy.
Poor men's reasons are not heard.
Thomas Fuller
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Ring ring