Teya Salat

Chọn, chép lại và phân tích nội dung, những biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong bài thơ (lớp 7) mà em thích.

ĐỀ BÀI: Chọn và chép lại một bài thơ đã học (lớp 7) mà em thích. Phân tích nội dung và những biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong bài thơ đó.


BÀI VIẾT

Chọn, chép lại và phân tích nội dung, những biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong bài thơ (lớp 7) mà em thích.


Suốt hơn một ngàn năm Bắc thuộc, nhân dân ta phải sống trong cảnh khát khao mơ ước mong có được một cuộc sống hạnh phúc, tự do. Vì thế chúng ta có thế hình dung niềm hạnh phúc sẽ lớn dần mức nào khi nước Đại Việt ta có được chủ quyền, có tự do và độc lập. Lịch sử đã ghi danh nhưng trong văn học, phải đợi đến gần một trăm năm sau, khi bài thơ Sông núi nước Nam (Nam quốc sơn hà) ra đời, chúng ta mới có một tuyên ngôn chính thức về chủ quyền và ý chí tự lực tự cường của dân tộc chúng ta. Bài thơ từ đó đến nay đã vang vang suốt hàng ngàn năm lịch sử:


Nam quốc sơn hà Nam đế cư


Tiệt nhiên định phận tại thiên thư


Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm


Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.      


Nguyên tác bài thơ được coi là của tướng quân Lí Thường Kiệt – một người con vĩ đại của đất Thăng Long. Thế nhưng cho đến ngày nay, câu trả lời cho câu hỏi tác giả bài thơ là ai vẫn đang còn bỏ ngỏ. Chỉ biết rằng bài thơ ra đời khi cuộc giao tranh giữa quân ta với quân Tống đang ác liệt. Bài thơ được ngân lên trong ngôi đình của Trương Hống và Trương Hát vì thế mà nó trở thành lời hịch khích lệ lòng quân quyết tiến để tiêu diệt giặc thù.


Bài thơ mở đầu trang trọng và vô cùng đanh thép:, , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cuộc sống mà không có tình yêu thì không còn là cuộc sống nữa.
A life without love is no life at all.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên