Duck hunt

Phân tích tư tưởng “đất nước của nhân dân ” đã được thể hiện trong đoạn thơ “ Đất Nước ” – trích (Mặt đường khát vọng) của Nguyễn Khoa Điềm.
ĐỀ BÀI: Phân tích tư tưởng “đất nước của nhân dân ” đã được thể hiện trong đoạn thơ “ Đất Nước ” – trích (Mặt đường khát vọng) của Nguyễn Khoa Điềm.


Array

BÀI LÀM


Là một trí thức tham gia kháng chiến, trưởng thành trong phong trào đấu tranh của học sinh, sinh viên Huế, Nguyễn Khoa Điềm còn là nhà thơ có nhiều đóng góp cho nền thơ ca Việt Nam. Thơ Nguyễn Khoa Điềm thiên về chính luận kết hợp với trữ tình. Những bài bài ihơ của tác giả đều thể hiện khát vọng chiến đấu, một niềm tin cháy bỏng vào đất nước và nhân dân. Tư tưởng “Đất nước của nhân dân’’ đã chi phô’i cách nhìn, cách nghĩ của anh. Đó cũng chính là một khám phá mới làm sâu sắc thêm ý niệm về đất nưđc của thư thời chống Mĩ.


Trước hết, Đất Nước theo Nguyễn Khoa Điềm là những gì gần gũi, gắn bó với mỗi con người, đất nước là những gì ngày xửa ngày xưa “mẹ thường hay kể”, mẹ Âu Cơ sinh ra bọc trứng trăm con, “Đất Nước, bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn”, “là nơi ta hò hẹn”, “ Đất Nước là nơi em đánh rơi chiếc khăn trong nỗi nhớ thầm”… chất suy tưởng của nhà thơ đậm màu sắc dân gian dẫn ta đi về cội nguồn: ta là con Rồng cháu Tiên, cái quá khứ thần thoại và tương lai như hòa quyện với nhau tăng cảm xúc trữ tình bay bổng:


Khi ta lớn lên Đất Nước đã có rồi.


Đất nước có trong những cái “Ngày xửa ngày xưa …mẹ thường hay kể”


Đất nước trường tồn trong chiều dài lịch sử và hóa thân vào mỗi con người:


Trong anh và em hôm nay


Đều có một phần Đất Nước, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nghỉ ngơi là điều tốt, nhưng sự nhàm chán là anh em của nó.
Rest is a good thing, but boredom is its brother.
Voltaire
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên