Teya Salat

Cảm nhận về đất nước và nghệ thuật thể hiện của tác giả trong trích đoạn thơ “Đất Nước”, (Mặt đường khát vọng – Nguyễn Khoa Điềm).
ĐỀ BÀI: Cảm nhận về đất nước và nghệ thuật thể hiện của tác giả trong trích đoạn thơ “Đất Nước”, (Mặt đường khát vọng – Nguyễn Khoa Điềm).


Array

BÀI LÀM


Đất nước là đề tài, nguồn cảm hứng bất tận của thơ văn. Mỗi nhà thơ, nhà ăn cảm nhận và thể hiện về chủ đề đất nước một cách khác nhau tạo thành một mạch thơ đa dạng và phong phú. Trong nền thơ ca hiện đại của dân tộc, mỗi bài thơ viết về đất nước đều có một bản sắc riêng, mang một phong cách riêng của tác giả. Nguyễn Khoa Điềm trong đoạn trích Đấ nước của trường ca Mặt đường khái vọng thể hiện sự cảm nhận đất nước một cách toàn vẹn trong cái nhìn tổng hợp theo chiều dài lịch sử, văn hóa, cũng như cuộc sống đời thường gần gũi, thân thiết hằng ngày. Đoạn thơ vừa giàu chất chất trữ tình vừa giàu chất suy tưởng với một giọng thơ vừa tha thiết vừa trang nghiêm, trầm lắng với những tìm tòi, khám phá mới lạ tiêu biểu cho bản sắc riêng của tác giả.


Trong đoạn trích này, Nguyễn Khoa Điềm đã thể hiện những xúc cảm và suy tưởng về đất nước dưới dạng kể lể, trò chuyện tâm tình có vẻ phóng túng theo nguồn cảm xúc tuôn trào dưới ngọn bút nhưng thật ra đất nước đã được nhà thơ cảm nhận một cách thống nhất, tập trung trên nhiều bình diện.


Tác giả cảm nhận và suy tưởng về đất nước theo chiều dài thời gian lịch sử – từ quá khứ đến hiện tại và hướng về tương lai.


Đất nước hình thành từ xa xưa một quá trình suốt bốn ngàn năm lịch sử, trường tồn trong đời sống nhân dân, trong những sinh hoạt, những hình ảnh gần gũi của đời sống nhân dân:


Khi ta lớn lên Đất Nước đã có rồi.


Đất Nước có trong những cái “ngày xửa ngày xưa ” – mẹ thường hay kể


Đất Nước bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn, , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy ngước nhìn lên cao để thấy mình còn thấp và hãy nhìn xuống thấp để biết mình chưa cao.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên