Insane

Lịch Sử 10-BÀI 21-NHỮNG BIẾN ĐỔI CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾNTRONG CÁC THẾ KỶ XVI - XVIIISử 10-BÀI 21-NHỮNG BIẾN ĐỔI CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN TRONG CÁC THẾ KỶ XVI - XVIII

Lịch Sử 10-BÀI 21-NHỮNG BIẾN ĐỔI CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾNTRONG CÁC THẾ KỶ XVI - XVIIILịch Sử 10-BÀI 21-NHỮNG BIẾN ĐỔI CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾNTRONG CÁC THẾ KỶ XVI - XVIII

Lược đồ địa phận Nam triều- Bắc triềuLịch Sử 10-BÀI 21-NHỮNG BIẾN ĐỔI CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾNTRONG CÁC THẾ KỶ XVI - XVIII1- Sự sụp đổ của triều Lê sơ .Nhà Mạc thành lập*Sự sụp đổ của nhà Lê. Nhà Mạc thành lập.- Đầu thế kỷ XVI nhà Lê sơ lâm vào khủng hoảng suy yếu.- Biểu hiện:+ Các thế lực phong kiến nổi dậy tranh chấp quyền lực - Mạnh nhất là thế lực Mạc Đăng Dung.+ Phong trào đấu tranh của nhân dân bùng nổ ở nhiều nơi.- Năm 1257 Mạc Đăng Dung phế truất vua Lê lập triều Mạc.* Chính sách của nhà Mạc:- Nhà Mạc xây dựng chính quyền theo mô hình cũ của nhà Lê.- Tổ chức thi cử đều đặn.- Xây dựng quân đội mạnh.- Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân .- Những chính sách của nhà Mạc bước đầu đã ổn định lại đất nước.- Triều Mạc phải chịu sức ép từ hai phía hiá Bắc cắt đất, thần phục nhà Minh, phía Nam cựu thần nhà Lê chống đối ,nên nhân dân phản đối.-Nhà Mạc bị cô lập.Lịch Sử 10-BÀI 21-NHỮNG BIẾN ĐỔI CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾNTRONG CÁC THẾ KỶ XVI - XVIIIDi tích thành nhà Mạc (Chi Lăng- Lạng Sơn)2.Đất nước bị chia cắt* Chiến tranh Nam - Bắc triều1545 – 1592:-1527 Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê lập ra Nhà Mạc –Bắc Triều.-1533 Nguyễn Kim “Phù Lê diệt Mạc” cùng với cựu thần nhà Lê kéo vào Thanh Hóa lập ra Nam Triều .-Hai tập đoàn phong kiến đối lập nhau gây chiến tranh liên miên suốt 50 năm tại vùng hạ lưu sông Mã, sông Hồng; đến năm 1592 Nam Triều chiếm Thăng Long nhà Mạc rút lên Cao bằng , chiến tranh chấm dứt,đất nước thống nhất.* Chiến tranh Trịnh - Nguyễn 1627-1672-Năm 1545 Nguyễn Kim chết, Trịnh Kiểm nắm quyền.-Nguyễn Hoàng lập cơ sở ở Thuận Hóa , Quảng Nam đối địch với họ Trịnh , chiến tranh quyết liệt giữa Trịnh và Nguyễn (1627-1672), không phân thắng bại, lấy sông Gianh làm giới tuyến phân chia đất nước:+Từ sông Gianh ra Bắc thuộc Họ Trịnh (Trịnh Tùng nắm quyền ) là Đàng Ngoài ( Bắc Hà), biến vua Lê thành bù nhìn.+ Từ Sông Gianh vào Nam thuộc Họ Nguyễn là Đàng Trong (Nam Hà)-Đây là cuộc chiến tranh phi nghĩa, giành giựt quyền lợi và địa vị trong phe phái phong kiến, phân chia 2 miền đất nước.-Sự chia cắt đất nước làm cản trở sự phát triển kinh tế .Lịch Sử 10-BÀI 21-NHỮNG BIẾN ĐỔI CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾNTRONG CÁC THẾ KỶ XVI - XVIII

Lịch Sử 10-BÀI 21-NHỮNG BIẾN ĐỔI CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾNTRONG CÁC THẾ KỶ XVI - XVIIILược đồ địa phận Đàng Trong – Đàng Ngoài3. Nhà nước phong kiến Đàng Ngoài.- Cuối XVI ,Nam Triều chuyển về Thăng Long.- Chính quyền trung ương gồm:+ Triều đình : đứng đầu là vua Lê, quyền hành bị thu hẹp+ Phủ Chúa : gồm quan văn, quan võ cao cấp cùng Chúa quyết định chủ trương , chính sách của nhà nước và trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện .- Chính quyền địa phương: chia thành các trấn, phủ, huyện, châu, xã như cũ.- Chế độ tuyển dụng quan lại như thời Lê.- Luật pháp: Tiếp tục dùng Quốc triều hình luật (có bổ sung).- Quân đội gồm:+ Quân thường trực (Tam phủ), tuyển chủ yếu ở Thanh Hóa và 1 số huyện ở Nghệ An , còn gọi là ưu binh+ Ngoại binh: tuyển từ 4 trấn quanh kinh thành.- Đối ngoại: Hòa hiếu với nhà Thanh ở Trung Quốc.

4. Chính quyền ở Đàng Trong.- Thể kỷ XVII lãnh thổ Đàng Trong được mở rộng từ Nam Quảng Bình đến Nam Bộ ngày nay.- Địa phương: chia làm 12 dinh, nơi đóng phủ chúa (Phú Xuân) là Chính dinh , do chúa Nguyễn trực tiếp cai quản.Mỗi dinh có 2 hay 3 ty trông coi. Thế kỷ XVII , Phú Xuân (Huế) là trung tâm của Đàng Trong .- Dưới dinh là phủ, huyện, tổng , xã .- Quân đội là quân thường trực, tuyển theo nghĩa vụ, trang bị vũ khí đầy đủ.- Giữa thế kỷ XVII tổ chức các kỳ thi- Tuyển chọn quan lại bằng nhiều cách: theo dòng dõi, đề cử, học hành.- 1744 chúa Nguyễn Phúc Khoát xưng vương, thành lập chính quyền trung ương. Song đến cuối XVIII vẫn chưa hoàn chỉnh.-Sự chia cắt đất nước làm cản trở sự phát triển kinh tế .Lịch Sử 10-BÀI 21-NHỮNG BIẾN ĐỔI CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾNTRONG CÁC THẾ KỶ XVI - XVIIIPhủ Chúa Trịnh , tranh vẽ thế kỷ XVII

Lịch Sử 10-BÀI 21-NHỮNG BIẾN ĐỔI CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾNTRONG CÁC THẾ KỶ XVI - XVIIITriều đình vua Lê thế kỷ XVII.Đoàn thị Hồng Điệp sưu tầm và biên tập.

, , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Biển làm chủ được những dòng sông bởi vì nó ở thấp hơn.
Ngạn ngữ Nga
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên