XtGem Forum catalog

Các vị vua của Việt Nam từ thời Hồng Bàng đến thời Bảo Đại

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sung sướng gấp đôi khi ta lừa được kẻ lừa lọc.
It is a double pleasure to deceive the deceiver.
La Fontaine
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên