XtGem Forum catalog

bai 47 dai nao

Bài 47: Đại Não (Sinh Học 8)

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập sinh học 8 bài 47 đại não câu 1, 2, 3 SGK trang 150. Trong não còn có các nhân xám là các trung khu dưới vỏ nằm trong

Tìm thấy 1 kết quả với từ khóa bai 47 dai nao!

Ngẫu Nhiên