XtGem Forum catalog

Động từ bất qui tắc Plead trong tiếng Anh

Xem theo bảng chữ cái : A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Động từ bất qui tắc Plead trong tiếng Anh

Ý nghĩa của động từ bất qui tắc Plead

  • Biện hộ, bênh vực

Cách chia động từ bất qui tắc Plead

Động từ nguyên thể Plead
Quá khứ Pleaded/Pled
Quá khứ phân từ Pleaded/Pled
Ngôi thứ ba số ít Pleads
Hiện tại phân từ/Danh động từ Pleading
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ngẫu Nhiên