Pair of Vintage Old School Fru

Than phiền trong tiếng Anh

Than phiền trong tiếng Anh
Chương trước mình đã trình bày cách than phiền bằng tiếng Anh: than phiền trực tiếp hay nói bóng gió. Đỉnh điểm của than phiền là


Than phiền trong tiếng Anh


Chương trước mình đã trình bày cách than phiền bằng tiếng Anh: than phiền trực tiếp hay nói bóng gió. Đỉnh điểm của than phiền là đổ lỗi. Người ta đổ hết trách nhiệm, lỗi lầm cho người khác. Chương này sẽ trình bày về điều này.


Đổ lỗi bằng tiếng Anh


Cách thông thường để kêu ca là đổ hết lỗi lầm lên một người nào khác hoặc một chuyện gì đó. Chúng ta thường làm điều này bằng cách sử dụng thể bị động (Passive Voice).


Xem các ví dụ này:


 
- This cake was cooked too long, I think. It tastes pretty dry.
- My racket wasn’t strung lightly enough. No wonder I’m not playing well today!
- My new shirt seems to be missing. I wonder if someone borrowed it without asking.

cake (n): miếng bánh
dry (adj): khô
racket (n): cái vợt
string (strung) (v): căng (dây)

Chú ý: ở ví dụ thứ nhất và thứ hai, thể bị động dùng để ám chỉ rằng lỗi là do một người khác. Trong ví dụ về cây vợt tennis, người nói đổ thừa mình chơi dở là tại vợt không được căng đúng cách. Cách tránh né lỗi phổ biến là kiếm đại chuyện gì đó (không phải là nguyên nhân thực sự) để phàn nàn.


Trong ví dụ cuối, động từ "seems" (thay vì "is") thường được sử dụng để làm nhẹ bớt lời trách cứ. Chúng ta dùng seemappear nếu muốn lời than phiền đỡ khó nghe hơn.


 
- Does it seem a little chilly in here to you?
Would you mind if I closed the window?

hoặc

- The paper appear to be a little messy. Maybe it should be retyped.

chilly (adj): lạnh
messy (adj): lộn xộn, hỗn độn
retype (v): đánh máy lại

Trong ví dụ cuối này, người nói sử dụng thể bị động trong "It should be retyped" không chỉ đích danh người nào sẽ phải đánh lại. Đây cũng là một cách nói nhẹ nhàng, tránh nêu đích danh nhưng vẫn là một câu chê trách.


Khi người đối diện với bạn đang phàn nàn, than phiền về điều gì đó thì bạn cần phải làm gì. Mời bạn theo dõi chương tiếp theo.


Các bài Tình huống tiếng Anh thông dụng khác: • Lời khen diện mạo


 • Lời khen sự khéo léo hay tài năng


 • Lời khen kết quả công việc


 • Lời khen về đồ vật


 • Lời than phiền


 • Đổ lỗi


 • Ứng phó lời than phiền


 • Cách bày tỏ quan điểm


 • Cách hỏi ý kiến người khác


 • Cách thể hiện sự đồng ý


 • Làm người khác đồng ý với mình


 • Cách thể hiện sự không đồng ý • 2016-11-25 03:42
   
Để Lại Nhận Xét
   
Sự vĩ đại không nằm trong tài sản, quyền lực, danh vọng hay tiếng tăm. Nó được phát hiện trong lòng tốt, sự nhún nhường, sự phụng sự và tính cách.
Greatness is not found in possessions, power, position, or prestige. It is discovered in goodness, humility, service, and character.
39 người thíchthích danh ngôn Thích
William Arthur Ward

Than phiền trong tiếng Anh,

Ngẫu Nhiên