Teya Salat

phan cong cong viec

Hãy phân tích mục đích việc dời đô của Lý Công Uẩn

Dưới đây là bài phân tích mục đích việc dời đô của Lý Công Uẩn. Năm 1009, Lê Ngọa Triều, một tên vua hoang dâm vô độ, tàn bạo c

Tìm thấy 1 kết quả với từ khóa phan cong cong viec!

Ngẫu Nhiên