Teya Salat

khong co chi

Unit 15: Space Conquest (Chinh Phục Không Gian)

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 11 Unit 15 Space Conquest (Chinh Phục Không Gian). For ability + particular action, use was able to Ha


Nếu khi còn trẻ ta không chịu khó học tập thì lớn lên sẽ chẳng làm được việc gì có ích.

ĐỀ BÀI: Lâu nay, một số bạn trong lớp có phần lơ là học tập. Em hãy viết một bài văn đế thuyết phục bạn: Nếu khi còn trẻ ta không chịu khó học tập thì

Tìm thấy 3 kết quả với từ khóa khong co chi!

Ngẫu Nhiên