Old school Easter eggs.

us

Tôi yêu em - Puskin

Phần giới thiệu chưa được cập nhật, mong các bạn thông cảm. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin trong thời gian sớm nhất có thể.

Đại từ tân ngữ (me, us, you, ...)

Đại từ tân ngữ Đại từ tân ngữ là gì? Đại từ tân ngữ cũng là Đại từ nhân xưng nhưng chúng không được làm chủ ngữ mà chỉ được làm tân ngữ hay bổ ngữ.

Thì hiện tại tiếp diễn (Present Continuous)

Thì hiện tại tiếp diễn (Present Continuous) Cách thành lập am/is/are + V-ing Cách sử dụng Thì hiện tại tiếp diễn được sử dụng để diễn tả: Một hành

Why và Because

Câu hỏi với Why Từ để hỏi Why được sử dụng để hỏi lí do hoặc nguyên nhân. Cấu trúc: Why + trợ động từ + S + V (nguyên thể) + .. ? - Why can't he c

Language Focus Unit 16 Lớp 12 Trang 181

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 12 Unit 16 The Associantion Of Southeast Asian Nations Language Focus trang 181 SGK. Hoàn t

Language Focus Unit 15 Lớp 12 Trang 169

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 12 Unit 15 Women In Society Language Focus trang 169 SGK. Chọn dạng đúng của động từ cho sẵ

Language Focus Unit 14 Lớp 12 Trang 159

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 12 Unit 14 International Organizations Language Focus Trang 159 SGK. Dùng các động từ thíc

Language Focus Unit 13 Lớp 12 Trang 145

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh 12 Unit 13 The 22nd Sea Games Language Focus trang 145 SGK. Ghép nửa câu ở cột A với nữa câu th

Language Focus Unit 12 Lớp 12 Trang 135

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh 12 Unit 12 Water Sports Language Focus trang 135 SGK. Động từ nào sau đây có túc từ theo sau, đ

Language Focus Unit 11 Lớp 12 Trang 126

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 12 unit 11 book language focus trang 126 SGK. Điền vào chỗ trổng hằng dạng bị động thích hợ

Tìm thấy 64 kết quả với từ khóa us!

Ngẫu Nhiên