The Soda Pop

unit 13 lop 12 speaking

Speaking Unit 13 Lớp 12 Trang 141

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh 12 Unit 13 The 22nd Sea Games Speaking trang 141 SGK. Em hãy quan sát một số biểu tượng thể tha

Speaking Unit 12 Lớp 12 Trang 131

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh 12 Unit 12 Water Sports Speaking trang 131 SGK. Theo cặp, em hãy đọc tên một số môn thể thao dư

Speaking Unit 12 Lớp 11 Trang 139

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 11 Unit 12 The Asian Games Speaking trang 139 SGK. Theo cặp, dựa vào thông tin trong bàng thực hành hỏi

Tìm thấy 3 kết quả với từ khóa unit 13 lop 12 speaking!

Ngẫu Nhiên