Ring ring

CHƯƠNG III – Tiết 2 – Phần Luyện tập – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 từ bài 10 đến 14 – Trang 63, 64

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 từ bài 10 đến 14 – Trang 63, 64


10. Tam giác ABC có đường cao AH. Đường thẳng d song song với BC, cắt các cạnh AB, AC và đường cao AH theo thứ tự tại các điểm B’, C’ và H’ (h. 16).

a) Chứng minh rằng :


CHƯƠNG III – Tiết 2 – Phần Luyện tập – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 từ bài 10 đến 14 – Trang 63, 64


b) Áp dụng : Cho biết AH’ = 1/3 AH và diện tích tam giác ABC là 67, 5cm². Tính diện tích tam giác ABC.


CHƯƠNG III – Tiết 2 – Phần Luyện tập – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 từ bài 10 đến 14 – Trang 63, 64


Hướng dẫn giải


a) Vì B’C’ // BC nên ta có :


CHƯƠNG III – Tiết 2 – Phần Luyện tập – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 từ bài 10 đến 14 – Trang 63, 64


Trong ΔABH có BH’ // BH do đó :, , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy tận dụng những tiếc nuối của mình; đừng bao giờ tấn công nỗi đau buồn, nhưng hãy chăm sóc và nâng niu nó cho tới khi thu được lợi ích toàn vẹn và riêng biệt. Tiếc nuối sâu sắc là sự tái sinh.
Make the most of your regrets; never smother your sorrow, but tend and cherish it till it comes to have a separate and integral interest. To regret deeply is to live afresh.
Henry David Thoreau
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên