XtGem Forum catalog

Chương II: Cảm ứng – Điện thế nghỉ – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11 trang 116
Chương II: Cảm ứng – Điện thế nghỉ – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11 trang 116


Câu 1. Điện thế nghỉ là gì ? Điện thế nghỉ được hình thành như thế nào?

Trả lời:


–        Điện thế nghỉ là sự chênh lệch về điện thế giữa hai bên màng tế bào khi tế bào không bị kích thích, phía trong màng tế bào tích điện âm so với phía ngoài màng tích điện dương.


–        Điện thế nghỉ được hình thành là do: bơm Na – K là các chất vận chuyển (bản chất là prôtêin) có ở trên màng tế bào. Bơm này có nhiệm vụ chuyển K+ từ phía ngoài trả vào phía trong màng tế bào làm cho nồng độ K+ ở bên trong tế bào luôn cao hơn bên ngoài tế bào, vì vậy duy trì được điện thế nghỉ. Hoạt động của bơm Na – K tiêu tốn năng lượng (hình 28.3).


Chương II: Cảm ứng – Điện thế nghỉ – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11 trang 116


Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Một trong những bài học của lịch sử: không gì cả thường là điều tốt để làm và luôn là điều sáng suốt để nói.
One of the lessons of history is that nothing is often a good thing to do and always a clever thing to say.
Will Durant
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên