Bài 4: Phương sai và độ lệch chuẩn (Giải bài tập 1,2,3)

Bài 1. (Hướng dẫn giải trang 128 SGK Giải tích 10 cơ bản)


Tính phương sai và độ lệch chuẩn của bảng phân bố tần số đã được lập ở bài tập 1 và của bảng phân bố tần số ghép lớp cho ở bài tập 2 của Bài 4: Phương sai và độ lệch chuẩn (Giải bài tập 1,2,3)

Hướng dẫn giải:


a. Phương sai và độ lệch chuẩn trong bài tập 1.


Bảng phân bố tần số viết lại là


Bài 4: Phương sai và độ lệch chuẩn (Giải bài tập 1,2,3)


Số trung bình:

Bài 4: Phương sai và độ lệch chuẩn (Giải bài tập 1,2,3)= 1170 (xem bài tập 1 – chương I)


Phương sai:     Bài 4: Phương sai và độ lệch chuẩn (Giải bài tập 1,2,3)= 120.


Độ lệch chuẩn: Sx.= Bài 4: Phương sai và độ lệch chuẩn (Giải bài tập 1,2,3)≈ 10,9545.


b) Phương sai và độ lệch chuẩn, bảng thống kê trong bài tập 2 – Chương I, , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu giống như một điếu xì gà – khi nó cháy càng mạnh, thời gian biến thành tro tàn càng ngắn.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Duck hunt